kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

SKOK
SKOKi
SKOK
Preferencyjne kredyty w ramach Rodzina na swoim w SKOK-ach udzielane są od dnia: 2007-02-19
Tagi: kredyty z dopłatami SKOK, dopłaty SKOK
 

SKOKi w programie Rodzina na swoim

Organizacje podobne do SKOK istniały już w średniowieczu, pod nazwą gildii kupieckich, maszoperii rybackich, banków pobożnych oraz kas wdowich. W późniejszym okresie przyjęły miano fundacji taniego kredytu oraz towarzystwa wzajemnego ratowania w nieszczęściach.

Założycielem instytucji finansowych na terenie Niemiec był Friedrich Wilhelm. Na wzór kas Raiffeisena oraz banków ludowych w Galicji powstawały kasy Stefczyka, nazwa pochodziła od nazwiska Franciszka Stefczyka. W okresie międzywojennym liczba kas wzrosła do 3500.


Warto podkreślić, że kasy odegrały znaczącą rolę w budowie sektora usług i drobnej przedsiębiorczości.

Po wojnie w 1989 roku Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych zajęła się odbudową kas. Do dnia dzisiejszego Fundacja wspiera różnego rodzaju inicjatywy na rzecz ruchu SKOK. SKOK –i obsługują najchętniej ludzi średnio i mało zamożnych.

Do Programu Rodzina na swoim przystąpiło 46 SKOK-ów. Posiadają one 1292 placówki n terenie kraju. SKOK-i posiadają wszystkich 1805 w 587 miejscowościach w kraju oraz mają 61 Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych.

Dopuszczalna kwota kredytu mogła obejmować 102% wartości nieruchomości kosztu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wraz z należnymi opłatami, prowizją i ubezpieczeniem kredytu.

Jako stopa referencja została przyjęta trzymiesięczną stawka WIBOR powiększona o 2 punkty procentowe.

W programie Rodzina na swoim osoby będące najemcami lokalu bądź posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, aby uzyskać pomoc w postaci wsparcia, muszą zobowiązać się do rezygnacji z dotychczasowych umów mieszkaniowych.

Na mocy jednej ze zmian warunków programu Rodzina na swoim SKOKI zostały wykluczone z możliwości udzielania kredytów z dopłatami rządowymi.
pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim