kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Dla kogo kredyt mieszkaniowy z dopłatą

Procedura przyznania preferencyjnego kredytu jest bardzo podobna do tej, którą stosuje się przy staraniu się o standardowy kredyt hipoteczny.

Ustawodawca zawęził jednak grupę beneficjentów, przez co kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem nie jest dostępny dla wszystkich.

W ramach programu "Rodzina na swoim" o kredyt z dopłatą mogą ubiegać się:

  • małżonkowie jako współkredytobiorcy;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko - małoletnie lub uczące się w szkołach, które nie ukończyło jeszcze 25 lat;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko - na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na jego wiek.

pod warunkiem, że żadna z tych osób nie jest lub nie była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego, tj. udzielonego na warunkach programu Rodzina na swoim.

Jeżeli w ocenie instytucji udzielającej kredytów preferencyjnych docelowy kredytobiorca (oboje małżonków lub osoba samotnie wychowująca dziecko) nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub spowinowacone a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów docelowego kredytobiorcy.

Bardzo ważnym warunkiem programu jest to, że osoba ubiegająca się o kredyt w ramach programu "Rodzina na swoim" nie może posiadać prawa własności lub współwłasności do nieruchomości mieszkalnej.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada umowę najmu mieszkania lub posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania ma możliwość podpisać umowę o kredyt z dofinansowaniem, ale pewnymi warunkami.

Jeśli wynajmuje mieszkanie musi zobowiązać się do odstąpienia od umowy najmu i wyprowadzenia się z wynajmowanego mieszkania.

Natomiast jeśli posada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania musi zobowiązać się do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.


kredyty z dopłatami skarbu państwapomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim