kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Bank Pekao - Polska Kasa Opieki
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao - Polska Kasa Opieki
W Banku Pekao S.A. wnioski o kredyty z dopłatami przyjmowane są od dnia: 2007-07-02
Tagi: rodzina na swoim Pekao, kredyt w Pekao
 

Bank Pekao S.A. w programie Rodzina na swoim

Bank Pekao S.A. funkcjonuje nieprzerwanie od 80 lat. Bank został powołany decyzją Ministerstwa Skarbu w dniu 17 marca 1929 roku pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 29 października Sąd Okręgowy dokonał wpisu banku do rejestru handlowego. Akcjonariuszami banku zostały wówczas Pocztowa Kasa Oszczędności, Państwowy Bank Rolny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszym prezesem banku był Henryk Gruber. Pierwsze placówki powstawały za granicą.

Po wojnie działalność operacyjna banku została wznowiona. W 1969 roku Skarb Państwa posiadał pakiet większościowy akcji. Po roku 1989 bank zaczął realizować strategię banku uniwersalnego. Dodatkowo powstało pierwsze biuro maklerskie.

Bank był pionierem na rynku kart płatniczych. W 1996 roku została utworzona bankowa grupa Pekao S.A. przy udziale Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie, Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie i Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi. Prywatyzacja banku nastąpiła w czerwcu 1998 roku.


Od 3 sierpnia 1999 roku Bank Pekao S.A. został członkiem międzynarodowej grupy bankowej UCI. Najtrudniejszym przedsięwzięciem było połączenie Banku Pekao S.A. z częścią Banku BPH S.A.

Obecnie Bank Pekao S.A. jest największym bankiem w Europie Środkowo Wschodniej pod względem kapitalizacji. Ma doskonale rozbudowaną sieć oddziałów i bankomatów.

Bank Pekao S.A. udziela kredytu w ramach dopłat państwa do 90% finansując wartość wybranej nieruchomości, najczęściej w postaci lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniających określone parametry. Maksymalny okres kredytowania Rodzina na swoim w Pekao SA wynosi do 30 lat.

Kredyt w ramach dopłat rządowych udzielany jest w polskiej walucie. Przez pierwsze 8 lat państwo dopłaca do 50 % wartości odsetek.

Oprocentowanie kredytu w Banku Pekao S.A. wynosi około 5,84%, w tym marża banku to koszty w wysokości od 1,29%. Rzeczywista stopa oprocentowania obliczana jest na podstawie aktualnej stopy bazowej WIBOR 3M, obowiązującej w banku plus jego marża kredytowa.

Spłata kredytu może nastąpić w równych ratach lub malejących. W razie niewystarczających dochodów do kredytu może przystąpić również rodzina.
pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim