kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Zmiany i koniec programu Rodzina na swoim

Program Rodzina na Swoim
Dopłaty do kredytów mieszkaniowych w ramach programu RnS mające na celu wsparcie rodzin w nabywaniu własnych mieszkań funkcjonują na polskim rynku od 2006 roku. Obecnie o kredyty dotowane ze Skarbu Państwa można się ubiegać w ponad dwudziestu bankach, które oferują kredyty Rodzina na swoim i mają podpisaną odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przez ten czas program doczekał się kilku nowelizacji i zmian w zasadach jego funkcjonowania. Jednak nie były to tak poważne zmiany jak te, które zostały przegłosowane na posiedzeniu Sejmu w czerwcu 2011 roku. Poniżej przedstawiamy szczegóły zmian ustawy o programie Rodzina na Swoim.

Limity cen mieszkań
Ustawa uchwalona niedawno przez Sejm zakłada obniżenie limitów cen mieszkań, które będą dostępne w ramach programu. Ma to nieodłączny związek z mnożnikiem, który określa ceny mieszkań, jakie możemy nabyć przy udziale projektu Rodzina na Swoim. Obecnie ów mnożnik służący do wyznaczania limitów cen wynosi 1,4. Ustawa wprowadza dwa nowe mnożniki. W nowej wersji mamy do czynienia z mnożnikiem dla mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego i dla mieszkań pochodzących z rynku wtórnego. I tak dla mieszkań nowych od deweloperów mnożnik zostanie zmniejszony z 1,4 do 1,0 a dla mieszkań z rynku wtórnego z 1,4 do 0,8. Co oznacza to w praktyce? Nic innego jak to, że spadną limity cen mieszkań i domów w programie Rodzina na swoim, jakie będzie można zakupić przy udziale kredytu preferencyjnego. Jednym słowem kupić będzie można jedynie tańsze nieruchomości. Dotknie to zwłaszcza rynek wtórny, w przypadku którego mnożnik służący do określania limitu ceny metra kwadratowego spadnie niemal o połowę. Takowe zmiany z pewnością wpłyną na liczbę zawieranych umów kredytowych. Spowoduje to zmniejszenie dostępności, a co za tym idzie mniejszą ilość transakcji.

Beneficjenci kredytów z dopłatą rządową
Obecnie program Rodzina na Swoim jest dostępny dla małżeństw (niezależnie od tego czy mają dzieci czy też nie) oraz dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nowa ustawa do tej grupy dodaje jeszcze jedną uprawnioną do korzystania z programu. Mowa tutaj o singlach, czyli osobach samotnych. W praktyce oznacza to, że osoby samotne w końcu dopięły swego. Powyższe propozycje wracały jak bumerang przy każdej dyskusji dotyczącej zmian w Rodzinie na Swoim. W końcu Rodzina na swoim dla singli staje się rzeczywistością.

Powierzchnia dostępnych mieszkań
Zgodnie z proponowanymi zmianami do programu zostaną dopuszczone osoby samotne. W przypadku takich osób będą jednak obowiązywać inne limity związane z metrażem mieszkań dostępnych przy udziale kredytu preferencyjnego. W przypadku małżeństw i samotnych rodziców powyższe ograniczenia plasują się na poziomie 75 metrów kwadratowych w przypadku mieszkania i 140 metrów kwadratowych w odniesieniu do domów jednorodzinnych. Dla singli granica ta została ustalona na poziomie 50 metrów. Oznacza to, że będą oni mieli, co prawda możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego z dopłatami, ale nie będą mogli za nie nabyć lokalów tak dużych jak jest to ustalone w przypadku pierwotnej grupy docelowej.

Wiek kredytobiorców Rodzina na swoim
Zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która do tej pory regulowała funkcjonowanie programu Rodzina na Swoim nie mieliśmy do czynienia z ograniczeniami wiekowymi odnoszącymi się do potencjalnych kredytobiorców (oczywiście oprócz wymogu pełnoletniości). Jednak zgodnie z nową ustawą taki stan rzeczy ulegnie zmianie. Wprowadzony zostanie limit wiekowy dla osób starających się o przyznanie kredytu z dopłatą Skarbu Państwa. Limit ten został ustalony na poziomie 35 lat. W takiej sytuacji granica wieku dotyczy w przypadku małżeństw starszego z małżonków. Ograniczenia wiekowe mają dotyczyć wszystkich uprawnionych do korzystania z pomocy. W praktyce oznaczać to może zmniejszenie popytu na kredyty z dopłatami rządowymi.

Koniec programu Rodzina na swoim
Zgodnie z przewidywaniami nowa ustawa wprowadza ostateczną datę zakończenia programu Rodzina na Swoim. Została ona ustalona na koniec 2012 roku. Oznacza to, że 31 grudnia 2012 roku zostanie zakończone przyjmowanie wniosków kredytowych o kredyty preferencyjne w ramach projektu. Zgodnie z tym osoby, które chcą wziąć kredyt mieszkaniowy z dopłatami mają na to już tylko półtorej roku.

Reasumując
Zmiany zapisane w nowej ustawie mają swoje dobre i złe aspekty. Z jednej strony poszerzona zostanie grupa docelowa pomocy oferowanej przez program Rodzina na Swoim. Dostępne pozostaną również mieszkania pochodzące z rynku wtórnego, które stanowią znaczący odsetek nieruchomości nabywanych za pośrednictwem kredytów mieszkaniowych z dopłatami. Jednak obniżenie limitów cen (zwłaszcza w przypadku wspomnianych mieszkań z rynku wtórnego) znacząco może zmniejszyć pulę nieruchomości, jakie będą dostępne dla osób uprawnionych do korzystania dopłat do kredytów hipotecznych. Także ograniczenia wiekowe niewątpliwie zawężą krąg beneficjentów preferencyjnych kredytów. Tym niemniej Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że z końcem programu w 2012 roku liczba udzielonych kredytów preferencyjnych przez cały okres funkcjonowania programu powinna sięgnąć do około 110-130 tysięcy.
pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim