kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Warunki programu Rodzina na swoim na razie bez zmian

Dużo mówiło się, że zmiany w programie Rodzina na Swoim wejdą w życie już z początkiem 2011 roku. Tak się jednak nie stało. Różne też były założenia dotyczące tego jak będą wyglądać takowe zmiany. Jednakże były to do tej pory spekulacje. Obecnie możemy już z dużo większą pewnością stwierdzić jak będą wyglądały owe zmiany.

18 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy przewiduje między innymi, że zostanie obniżona wysokości maksymalnych cen mieszkań lub kosztów budowy, jakie będzie można pokryć przy użyciu kredytu pochodzącego z programu. Na ceny wpłynie zmniejszenie współczynnika określającego średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z 1, 4 do 1,1.

Kolejną zmianą ma być wprowadzenie ograniczenia wieku kredytobiorcy zaciągającego preferencyjny kredyt na poziomie 35 lat. W przypadku, gdy o kredyt będzie się starać małżeństwo granica wiekowa ma dotyczyć starszego z małżonków. Inną zmianą ma być ograniczenie wyłącznie do rynku pierwotnego możliwości zakupu domów i mieszkań. Planowane jest również poszerzenie grupy osób, które będą mogły przystąpić do kredytu w przypadku nieposiadania przez docelowego kredytobiorcę zdolności kredytowej. Jednym z najważniejszych zapisów jest ten dotyczący zakończenia programu. Zgodnie z przyjętym projektem ma to nastąpić wraz z końcem 2012 rok.

Jak się dowiadujemy ze strony internetowej ministerstwa po wprowadzeniu do treści projektu ustawy wszystkich zmian uwzględniających ostateczne rozstrzygnięcia rządu projekt zostanie skierowany do dalszych prac parlamentarnych.
pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim