kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Preferencyjne kredyty coraz popularniejsze

Jak donoszą eksperci kredyty mieszkaniowe udzielane w ramach programu Rodzina na Swoim cieszą się obecnie ogromną wręcz niespotykaną dotąd popularnością. Pożyczki zaciągają głównie ludzie młodzi. Zanosi się jednak na to, że taka sytuacja może się w wkrótce zmienić. Planowane zmiany w ustawie mogą być przyczyną załamania się takowej koniunktury.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt Rodzina na Swoim cieszy się największą popularnością wśród osób w wieku od 20 do 35 lat. Wielu deweloperów widząc takowe zainteresowanie oferuje mieszkania mniejsze i tańsze, czyli takie, które odpowiadają wymaganiom klientów. Zgodnie z danymi BGK wciągu pierwszego półrocza 2010 roku udzielono niemal 18 tysięcy kredytów w programie. Biorąc pod uwagę, że od momentu uruchomienia programu, czyli od 2007 roku kredyty zostały udzielone w liczbie niespełna 60 tysięcy to śmiało można powiedzieć, że mamy do czynienia z bumem. Całkowity koszt wszystkich zaciągniętych w czasie trwania programu zobowiązań wynosi ponad 9,9 miliona złotych.

Taka sytuacja jednak może ulec zmianie. Planowane zmiany w programie Rodzina na Swoim mogą w znaczący sposób wpłynąć na liczbę beneficjentów. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy może mieć ograniczenie wieku osób, które mogą się starać o kredyt. Według planowanych zmian granica wieku miałaby być równa 35 lat. Z danych dotyczących programu wynika, że osoby powyżej tej granicy stanowią 22,5% ogółu osób korzystających z pomocy rządowej. Następnym ograniczeniem, któro z pewnością odbije się na statystykach jest planowane ograniczenie dostępu do rynku poprzez wprowadzenie zakazu kupowania mieszkań z rynku wtórnego. W programie miałyby być dostępne tylko mieszkania nowe. Dowód na to, że ograniczenie to spowoduje spadek zainteresowania może stanowić fakt, iż w drugim kwartale 2010 roku mieszkania z rynku wtórnego stanowiły 52% wszystkich zakupionych przez uczestników programu.

Rozwojowi programu jak do tej pory sprzyjało ciągłe podnoszenie limitu cen metra kwadratowego. Jednak pojawiają się doniesienia o obniżkach takowych w przyszłych kwartałach. Może to mieć wpływ na spadek popularności programu. Przypominamy, że koniec programu Rodzina na Swoim (koniec udzielania kredytów) nastąpi z końcem 2012 roku.
pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim