kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Bank Gospodarki Żywnościowej
BGŻ SA
Bank Gospodarki Żywnościowej
Składanie wniosków o kredyty z dopłatą rządową w BGŻ możliwe jest od dnia: 2010-01-11
Tagi: BGŻ rodzina na swoim, dopłaty w BGŻ
 

BGŻ SA w programie Rodzina na swoim

Historię Banku Gospodarki Żywnościowej należy powiązać z rokiem 1919 i powstaniem Polskiego Banku Rolnego, który dwukrotnie zmieniał nazwę na Państwowy Bank Rolny a później na Ban Rolny. Bank Gospodarki Żywnościowej powstał w 1975 roku w wyniku połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.


W 1994 roku bank został przekształcony w spółkę akcyjną. Minister Finansów nadał statut BGŻ S.A. i powołał pierwszy zarząd i radę nadzorczą. Bank BGŻ rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powstało biuro maklerskie, a kilka lat później system bankowość elektronicznej. Do 2004 roku głównym właścicielem był Skarb Państwa a pozostała część należała do bankowości spółdzielczej. Na początku 2008 roku Rabobank przejął kontrolę nad BGŻ mając 59,35 % udziałów.

Bank Gospodarki Żywnościowej posiada 300 oddziałów i ponad 5100 bankomatów.

Kredyt w ramach Programu Rodzina na swoim w BGŻ odznacza się atrakcyjnymi warunkami. Kredyt udzielany jest do 100% wartości inwestycji. Przez pierwsze 8 lat spłaty kredytu, 50% dopłaca Państwo do odsetek. Okres kredytowania do 40 lat. Przy badaniu zdolności kredytowej bank dopuszcza również dochody zagraniczne. Do 29 miesięcy jest możliwa karencja w spłacie kredytu. Do 40 % kwoty kredytu rozliczyć można bez przedstawiania faktur. Kredyt udzielany jest w polskiej walucie. Minimalna kwota, o jaką może ubiegać się kredytobiorca to 20.000 zł.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy oprocentowania ustalanej, jako suma stopy referencyjnej 6M WIBOR i marży banku. Wysokość marży uzależniona jest od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego.

Za przyznanie kredytu w zależności od kwoty pobierana jest prowizja od 2 – 4% Kredyt jest wypłacany przed uprawomocnieniem się wpisu do hipoteki.
pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim