kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Bank Pocztowy S.A.
Bank Pocztowy
Bank Pocztowy S.A.
Kredyty z dopłatami rządowymi udzielane są przez oddziały Bank Pocztowego od: 2007-07-01
Tagi: Bank Pocztowy dopłaty, kredyty Pocztowy
 

Bank Pocztowy w programie Rodzina na swoim

Bank Pocztowy S.A. powstał 5 kwietnia 1990 roku decyzją Prezesa NBP. Pierwsza siedziba mieściła się w Bydgoszczy. 6 grudnia 1990 roku rozpoczęto działalność operacyjną. Kapitał początkowy wynosił 1 000 000 zł. Założycielem Banku była Poczta Polska Telegraf i Telefon. Ideą utworzenia Banku Pocztowego było wdrożenie w Polsce systemu rozliczeń bezgotówkowych GIRO. Bank powstał, jako jeden z pierwszych banków komercyjnych w Polsce. Akcjonariuszami Banku pocztowego są: Poczta Polska oraz Bank PKO BP.


Bank ma ponad 50 oddziałów i punktów obsługi klienta, usługi banku świadczone są w ponad 5,5 tys. urzędach pocztowych. Bank Pocztowy ma około 3750 bezprowizyjnych bankomatów do podstawowego rachunku osobistego. Oprócz tego klienci mogą bezpłatnie wypłacać pieniądze w bankomatach: Euronetu, PKO BP, Cash4You i Kredyt Banku.

Kredyt z dopłatą rządową w programie Rodzina na swoim Bank Pocztowy zaoferował jako jeden z pierwszych banków i proponuje korzystne na rynku warunki. Kwota kredytu, o jaką możne się ubiegać wynosi od 50.00 zł do 100 % wartości nieruchomości. Okres kredytowania do 40 lat.

Do momentu wpisu do księgi wieczystej oprocentowanie jest wyższe o 1%. Możliwość spłaty kredytu w ratach równych lub malejących. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od stałej marży i od stopy referencyjnej WIBOR 3M.

Oferta Banku Pocztowego jest bardzo korzystna ze względu na najniższą marżę wynoszącą 1,3 %. Dzięki temu rata kredytu jest zdecydowanie niższa niż w innych bankach. Oprocentowanie kredytu aktualizowane jest, co 3 miesiące.

Ważną informacją jest fakt, że istnieje możliwość ubiegania się o kredyt wspólnie przez 4-6 osób. Dodatkowo przy wcześniejszej spłacie zobowiązania klienci nie ponoszą kosztów z tytułu zwrotu odsetkowej dotacji.
pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim