kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 34:

Czy kredyt preferencyjny z dopłatami może zostać udzielony na zakup lokalu od developera wraz z finansowaniem kosztów wykończenia tego lokalu w przypadku, gdy przeniesienie na Kredytobiorcę własności lokalu mieszkalnego (podpisanie aktu notarialnego) następuje po zakończeniu danego zadania inwestycyjnego, a przekazanie lokalu mieszkalnego do użytku Kredytobiorcy następuje wcześniej - po podpisaniu przez dewelopera i Kredytobiorcę protokołu odbioru technicznego, przy czym odbiór techniczny dotyczy lokalu oddanego w stanie "bez białego montażu i podłóg" (stan nie nadający się do zamieszkania) - do wykończenia we własnym zakresie przez Kredytobiorcę. Czy wyżej opisana sytuacja pozwala potraktować wykończenie lokalu jako dokończenie budowy lokalu mieszkalnego.


Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie jest negatywna.

Transakcja wskazana w tym przypadku, tj. zakup lokalu mieszkalnego od dewelopera, jako taka może być przedmiotem finansowania kredytem preferencyjnym, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków ustawy. Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania precyzyjnie określają listę przedsięwzięć, które mogą być przedmiotem kredytowania. Przepisy te nie dają podstaw do objęcia dopłatami kredytu preferencyjnego udzielonego także na pokrycie kosztów wykończenia mieszkania (realizowanego już przez kredytobiorcę po zakupie lokalu mieszkalnego, tj. gdy kredytobiorca nabył przy wykorzystaniu kredytu mieszkanie na własność i zamierza ponosić dalsze wydatki związane z jego wykończeniem)..

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim