kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 32:

Kredytobiorcą kredytu preferencyjnego jest matka samotnie wychowująca dwoje dzieci. Przedmiotem finansowania jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Celem poświadczenia celowego wykorzystania środków z kredytu, w czasie trwania kredytowania objętego dopłatami, klientka przedłożyła w banku kredytującym notarialny akt nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zapisy dokumentu wskazują, że postanowieniem Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich nieruchomość nabyta przy wykorzystaniu środków z kredytu preferencyjnego stanowi współwłasność matki i jej dwojga nieletnich dzieci (udział w częściach równych po 1/3). Czy w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego, nakazującego ze środków spadkowych po zmarłym mężu klientki zakup nieruchomości mieszkalnej przy zabezpieczeniu współwłasności nabywanej nieruchomości dla małoletnich dzieci, należy dokonać wpisu do rejestru docelowych kredytobiorców kredytu preferencyjnego także dzieci - współwłaścicieli nieruchomości?


Odpowiedź:

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury, nie zachodzi konieczność wpisania dzieci do rejestru kredytobiorców prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania BGK prowadzi rejestr osób, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy. Zapis ten jasno wskazuje, iż do rejestru należy wprowadzić jedynie te osoby, które są lub były docelowymi kredytobiorcami a więc beneficjentami programu Rodzina na swoim.

Osoby, które mogą być docelowym kredytobiorcą wskazuje natomiast art. 3 ust. 1 ustawy i zalicza do nich dwie kategorie osób, mianowicie: małżonków oraz osoby samotnie wychowujące dziecko lub dzieci. Tak więc tylko te osoby, będące jednocześnie stronami umowy kredytu preferencyjnego mogą być wpisane do rejestru - warunkami determinującymi wpis do rejestru jest bowiem łącznie fakt bycia stroną umowy kredytu preferencyjnego oraz docelowym kredytobiorcą. W opisanym przez bank przypadku stroną umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy jest matka samotnie wychowująca dwoje dzieci i to jedynie ona powinna zostać wpisana do rejestru prowadzonego przez BGK.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim