kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 27:

Czy powierzchnię pomieszczenia, w którym znajduje się piec gazowy należy wliczać do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego, który ma być przedmiotem finansowania kredytem preferencyjnym?


Odpowiedź:

W przypadku ustalania wielkości powierzchni użytkowej na potrzeby ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania istotne jest odwołanie się do definicji pomieszczeń przynależnych, określonej w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903), a także definicji powierzchni użytkowej określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266).

Biorąc pod uwagę wspomniane definicje uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że pomieszczenie w domu jednorodzinnym, w którym znajduje się piec gazowy można uznać za pomieszczenie przynależne, przez co jego powierzchnia nie jest zaliczana do powierzchni użytkowej branej za podstawę do ustalenia prawa do skorzystania z dopłat do kredytu preferencyjnego.

Warto zauważyć, że ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu pomieszczeń przynależnych, wskazując jedynie, jakie pomieszczenia w szczególności należy uznać za pomieszczenia przynależne.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim