kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 26:

Czy osoba, która była podmiotem umowy o kredyt preferencyjny a następnie rozwiązała tę umowę może ponownie ubiegać się o kredyt preferencyjny?


Odpowiedź:

Przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania nie wykluczają możliwości zawarcia umowy kredytu preferencyjnego i skorzystania z dopłat do jego oprocentowania przez osobę, która wcześniej zawarła umowę na warunkach tej ustawy, a następnie ją rozwiązała, pod warunkiem, iż w przypadku pierwszej umowy kredytu preferencyjnego dopłaty nie zostały zastosowane.

Definicja kredytu preferencyjnego, określona na potrzeby wspomnianej ustawy w art. 2 pkt 3 stanowi, iż kredytem preferencyjnym jest kredyt, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty na zasadach określonych w tej ustawie. Oznacza to, że kredyt - spełniający wszystkie kryteria uprawniające do stosowania dopłat - staje się kredytem preferencyjnym w brzmieniu i na potrzeby ustawy dopiero wówczas, gdy do jego oprocentowania stosowane są dopłaty i pozostaje nim do czasu zakończenia okresu stosowania dopłat.

Jeżeli z jakichś względów do takiego kredytu nie zostały zastosowane dopłaty, kredyt taki nie stał się kredytem preferencyjnym w rozumieniu ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Wobec powyższego można przyjąć, że tak długo jak nie zostały zastosowane dopłaty do oprocentowania kredytu, osoba zawierająca umowę nie jest stroną umowy kredytu preferencyjnego w rozumieniu ustawy.

Jeżeli rozwiąże ona taką umowę zanim dopłaty zostaną zastosowane, a następnie zechce ponownie zawrzeć umowę kredytu preferencyjnego na warunkach ustawy, nie zostanie naruszony wymóg określony w art. 3 ust.2 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim