kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące udzielania kredytów z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim

Pytanie nr 25:

Czy kredyt preferencyjny może sfinansować inwestycję polegającą na rozbudowie budynku letniskowego, którego właścicielem jest osoba ubiegająca się o kredyt z dopłatami?


Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Ustawodawca wskazuje tu dwa rodzaje inwestycji do finansowania kredytem preferencyjnym, z których jedna może dotyczyć przebudowy budynku mieszkalnego, druga natomiast przekształcenia budynku lub lokalu spełniającego dotychczas inne funkcje w lokal mieszkalny.

Z uwagi na warunek określony w art. 4 ust. 1 ustawy (wykluczający możliwość bycia właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego), w przypadku dotyczącym rozbudowy domu letniskowego rozstrzygającym jest stwierdzenie, czy budynek letniskowy jest budynkiem mieszkalnym.

W świetle powszechnie stosowanej w przepisach prawa Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) należy przyjąć, że domek letniskowy jest budynkiem mieszkalnym sklasyfikowanym pod symbolem grupy 111 "Budynki mieszkalne jednorodzinne". Grupa 111 zawiera dodatkowo klasę 1110 "Budynki mieszkalne jednorodzinne", która wprost obejmuje m.in. domki wypoczynkowe oraz domy letnie.

Ministerstwo Infrastruktury wyraża pogląd, że zapis art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania wyklucza możliwość zawarcia umowy kredytu preferencyjnego i skorzystania z dopłat do jego oprocentowania przez osobę będącą właścicielem lub współwłaścicielem domu letniskowego, który to budynek, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) zaliczany jest do budynków mieszkalnych.

« powrót do pytań


preferencyjny kredyt mieszkaniowypomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim