kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Rodzina na swoim - informacje o programie

Program Rodzina na Swoim jest przeznaczony dla małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Ma na celu pomoc w nabywaniu własnych mieszkań lub też domów jednorodzinnych właśnie takim osobom, które nie mogłyby sobie pozwolić na normalny kredyt. W przypadku małżeństw nie ma znaczenia czy posiadają oni dzieci czy nie.

Jeżeli chodzi o osoby samotnie wychowujące dzieci to muszą one spełnić pewne warunki. Aby wziąć udział w programie dziecko musi spełniać warunek odnośnie wieku. Nie może mieć więcej niż 25 lat. Ponadto musi kontynuować naukę chyba, że na dziecko jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny. W takim przypadku nie jest ważny wiek dziecka.


Kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w programie Rodzina na Swoim można przeznaczyć na zakup już istniejącego lub będącego w budowie domu jednorodzinnego bądź mieszkania w budynku wielorodzinnym. Pożyczone pieniądze można przeznaczyć także na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Innym celem, na jaki można przeznaczyć kredyt jest pokrycie kosztów budowy mieszkania w budynku wielorodzinnym bądź też domu jednorodzinnego budowanych przez spółdzielnie mieszkaniową oraz sfinansowanie wkładu budowlanego do spółdzielni.

Kolejnym celem, na jaki można przeznaczyć pożyczoną sumę jest budowa domu jednorodzinnego lub nadbudowa, przebudowa czy rozbudowa już istniejącego budynku a także na adaptacje budynków, które wcześniej były przeznaczone do innych celów. Ważne jest, aby mieszkanie nie było większe niż 75 m2, a dom 140 m2.

Dopłaty są stosowane przez osiem pierwszych lat spłaty kredytu. Mogą one sięgać do pięćdziesięciu procent wysokości odsetek. Wysokość dopłat związana jest ściśle z powierzchnią domu czy też mieszkania. W przypadku, gdy mieszkanie ma do 50 m2 a dom do 70 m2 jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia. W przypadku przekroczenia tych powierzchni, jako podstawę naliczania dopłat przyjmuje się tylko część zadłużenia.

Aby móc kupić mieszkanie czy też dom jednorodzinny korzystając z kredytu preferencyjnego należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę. Chodzi tu o maksymalną cenę za metr kwadratowy. W każdym województwie ustalane są ceny, powyżej których nie można już skorzystać z kredytu. Stawki maksymalne ustalane są co kwartał.

Kredyt jest dotowany przez Państwo, ale to banki udzielają pożyczek. Muszą jednak mieć umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tylko wtedy banki mogą udzielać kredytów w ramach programu Rodzina na Swoim.


kredyty mieszkaniowe na preferencyjnych warunkachpomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim