kredyt na swoim


kalkulator kredytowy  mieszkania z dopłatami  doradztwo kredytowe

Dopłaty w bankach Euro Bank i BZ WBK

Nowe banki podpisują umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zawarcie umowy z BGK uprawnia banki do udzielania kredytów z dopłatami Skarbu Państwa. Program Rodzina na swoim cieszy się niesłabnącą popularnością, a wiadomości o kolejnych bankach przyczyniają się do upowszechnienia dopłat i pozwalają potencjalnym kredytobiorcom na porównanie kredytów z dopłatami rządowymi.

Pomimo faktu, że wysokość dopłat jest naliczana wg stopy procentowej ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego zwanej stopą referencyjną to koszt kredytu zależy przede wszystkim od marży ustalanej przez poszczególne banki. Przed podjęciem ostatecznej decyzji kredytowej warto dokonać porównania kosztów kredytu z dopłatami, gdyż rozbieżność pomiędzy najtańszą, a najdroższą ofertą może być dość znaczna.

W ostatnim czasie nowe banki w programie Rodzina na swoim podpisały umowy z BGK:

Noble Bank - kredyty z dopłatami udzielane od 1 lipca 2009 r.
Euro Bank - o dopłaty do kredytów można ubiegać się od 25 sierpnia 2009 r.
Bank Zachodni WBK - zaciągnięcie preferencyjnego kredytu możliwe po 21 września 2009 r.
pomoc w uzyskaniu kredytu Rodzina na swoim